RSS

Lettergrootte: - +

U bent hier: Homepage / actueel / Begroting

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Programmabegroting

In de programmabegroting staat wat de gemeente de komend jaar wil bereiken, gaat doen en hoeveel dit gaat kosten met een doorkijk naar de daarop volgende jaren.

Een programmabegroting bestaat uit 3 delen:

Deel 1: Het Programmaplan

Naast de inleiding, de algemene en de financiële beschouwingen bestaat het programmaplan uit 9 programma's. Per programma komen verschillende beleidsonderwerpen aan de orde die veel met elkaar te maken hebben.

 • Veiligheid
 • Sociaal domein
 • Vitale en aantrekkelijke stad
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke en economische ontwikkeling
 • Openbare ruimte
 • Onderwijs
 • Inwoners en bestuur
 • Algemene baten en lasten

Deel 2: De Paragrafen

De paragrafen geven op een aantal aspecten een dwarsdoorsnede van de begroting. Het gaat om:

 • Lokale heffingen
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden Partijen
 • Grondbeleid
 • Grote projecten
 • Subsidies

Deel 3: De Financiële begroting

Dit deel omvat een samenvatting van de financiën (o.a. baten en lasten per programma).

Programmabegroting

In 2016 is de programmabegroting voor het eerst digitaal verschenen. Deze begroting is online te bekijken via begroting.tiel.nl, daarnaast is het via deze website ook mogelijk om een PDF te downloaden. De huidige en voorgaande versies van de begroting kunt u hieronder raadplegen.

Bekijk meer informatie over de beleidscyclus van de gemeente Tiel.

Zoek documenten

Zoek documenten