RSS

Lettergrootte: - +

U bent hier: Homepage / actueel / Beleidscyclus

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Beleidscyclus

Elke gemeente heeft een 'beleidscyclus'. Via deze beleidscyclus stelt de raad het beleid voor de komende jaren vast en legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid.

Bekijk de meest actuele documenten van de huidige beleidscyclus:

Beschrijving

Elke gemeente heeft een 'beleidscyclus'. Via deze beleidscyclus stelt de raad het beleid voor de komende jaren vast en legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid. Ook wordt via de beleidscyclus bepaald hoeveel geld de gemeente aan verschillende beleidsterreinen uitgeeft en hoe de gemeente er financieel voorstaat. De beleidscyclus bestaat in Tiel uit de volgende onderdelen:

  • Coalitieakkoord
  • Collegeprogramma
  • Perspectievennota
  • Programmabegroting
  • Twee Voortgangrapportages
  • Jaarstukken (jaarrekening)

Coalitieakkoord

De basis voor de beleidscyclus is het coalitieakkoord. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over hoe en waarmee de coalitie de komende jaren in Tiel aan de slag wil gaan. Dit coalitieakkoord is een basisdocument dat vier jaar blijft bestaan.

Coalitieakkoord 2014-2018

Collegeprogramma

Het collegeprogramma laat zien hoe het college aan de slag gaat om de in het Bloesemakkoord genoemde doelen te realiseren. Per actiepunt is de richting van de uitwerking en een globale prioritering aangegeven.

Collegeprogramma 2014-2018

Perspectievennota

In de perspectievennota wordt het coalitie akkoord verder uitgewerkt. De perspectievennota staat aan het begin van een financieel jaar (=cyclus) en verschijnt ieder voorjaar. De Perspectievennota is een nota waarin het college de financiƫle kaders (mogelijkheden) voor de komende jaren aangeeft. Ook doet het college voorstellen welke nieuwe of extra onderwerpen/zaken het met de beschikbare middelen de komende jaren wil gaan doen of op welke beleidsterreinen het wil bezuinigen.

Perspectievennota

Programmabegroting

De programmabegroting is een vooruitblik naar de komende jaren. In de programmabegroting beschrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad welke plannen zij voor de komende jaren heeft. Naast de vaste taken die de gemeente heeft, zijn er ook elk jaar enkele bestuurlijke speerpunten, waaraan de gemeente extra aandacht en geld wil besteden. Deze speerpunten komen aan de orde. Verder wordt er beschreven hoe de gemeente er financieel voor staat en geeft het college een uitgebreide toelichting op het gemeentelijke belastingbeleid.

ProgrammabegrotingProgrammabegroting%202015_2018

Voortgangsrapportages

Twee keer per jaar verschijnt er een voortgangsrapportage, waarin de voortgang van de programma's uit de programmabegroting tegen het licht wordt gehouden. De ene verschijnt in het voorjaar, tegelijk met de perspectievennota. De andere verschijnt tegelijkertijd met de programmabegroting. Met de voortgangsrapportages verantwoordt het college zich aan de raad. De rapportage in het najaar is een handvat voor de bespreking van de jaarlijkse begroting (=de begrotingsbehandeling).

Voortgangsrapportages

Jaarstukken

Een financiƫle cyclus wordt afgesloten met jaarstukken. In deze jaarstukken staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting.

Jaarstukken

Zoek documenten

Zoek documenten