RSS

Lettergrootte: - +

U bent hier: Homepage / actueel / Collegeprogramma

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Collegeprogramma 2014_2018

In april 2014 heeft de nieuwe gemeenteraad ingestemd met c.q. kennis genomen van het Bloesemakkoord als resultaat van de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. In het Bloesemakkoord wordt het college gevraagd het akkoord te vertalen in een collegeprogramma.

Per actiepunt is de richting van de uitwerking en een globale prioritering aangegeven. Het lopende jaar (2014) is gebruikt om te starten met de uitwerking van de actiepunten. Eventuele financiƫle consequenties van de uitwerking worden bij de Perspectievennota 2015 ter afweging voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat een integrale afweging van de incidentele dan wel structurele inzet van benodigde aanvullende financiƫle middelen kan plaatsvinden.

Het collegeprogramma laat zien hoe het college aan de slag gaat om de in het Bloesemakkoord genoemde doelen te realiseren. De opgaven zijn niet altijd makkelijk en zijn soms afhankelijk van externe factoren, zeker nu de overheid de samenleving meer ruimte wil geven in de hoop dat die enkele taken gaat overnemen. In die zin biedt dit collegeprogramma een duidelijk handvat om te kunnen gaan oogsten met het Bloesemakkoord als basis en als inspiratie om alle ambities te realiseren.

Bekijk meer informatie over de beleidscyclus van de gemeente Tiel of over de samenstelling en de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders.

Zoek documenten

Zoek documenten