RSS

Lettergrootte: - +

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Schriftelijke vragen

Een raadslid kan aan het college of de burgemeester schriftelijk vragen stellen. Hiermee kunnen raadsleden goed aan de gemeente laten zien dat een bepaald onderwerp belangrijk is voor hen en hun fractie. De aandacht kan zo worden gevestigd op politiek- bestuurlijke ontwikkelingen of op bepaalde problemen. Schriftelijke vragen kunnen ook gezamenlijk door fracties worden ingediend. De procedure is geregeld in artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en voor andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2002.

Brief d.d. 02_01_17 van CDA inzake beschikbaarheid bluswater in het buitengebied.pdf

[+] Lees verder

Artikel 41 vragen jeugdteams GL.pdf

[+] Lees verder

Brief VVD fractie inzake schriftelijke vragen over scheiding van plastic afval en omgekeerd inzamelen.pdf

[+] Lees verder

Brief fractie OD 16 inzake financiele situatie gemeente Tiel.pdf

[+] Lees verder

Email van de fractie van de PvdB inzake vragen ex art. 41 RvO over de financiele situatie gemeente Tiel.pdf

[+] Lees verder

Brief d.d. 02_05_17 van college inzake beantwoording vragen VVD over scheiding plastic afval.pdf

[+] Lees verder

Brief d.d. 12 mei 2017 van VVD_ PvdB en CDA inzake vragen over verkeerssituatie Westluidensestraat.pdf

[+] Lees verder

Brief d.d. 24_05_17 van VVD inzake schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over stijging Tiel op misdaadmeter.pdf

[+] Lees verder

Antwoorden op schriftelijke vragen

[+] Lees verder

[+] Lees verder

Schriftelijke vragen 2015

[+] Lees verder

Schriftelijke vragen 2014

[+] Lees verder

Schriftelijke vragen 2013

[+] Lees verder

Zoek documenten

Zoek documenten