Adviescommissies

Klachtencommissie

De klachtencommissie behandelt klachten over gedragingen.

Klachtencommissie

Bezwarencommissie

Deze onafhankelijke commissie adviseert het gemeentebestuur over te nemen besluiten naar aanleiding van bezwaarschriften

Boxlink naar bezwarencommissie

Stadsbouwmeester en monumentencommissie

Het welstand- en monumentenbeleid en het toezicht daarop maakt deel uit van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de gemeente Tiel. Daarom is er een stadsbouwmeester en een monumentencommissie aangesteld.

Boxlink