Algemeen Bezwarencommissie

Deze onafhankelijke commissie adviseert het gemeentebestuur over te nemen besluiten naar aanleiding van bezwaarschriften. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient het gemeentebestuur eerder genomen besluiten te heroverwegen indien daartegen bezwaren worden ingediend.

De commissie komt maandelijks bijeen en is onder meer werkzaam op de gebieden bouwrecht, handhaving wettelijke regels, leerlingenvervoer, bomenverordening en wegenverkeerswetgeving. Bezwaren op het gebied van belastingen en sociale zekerheid zijn uitgezonderd van advisering door de commissie.