Algemeen Presidium

Het presidium bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en stelt daartoe de concept-agenda op. In de regel vergadert het presidium de eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur.

De vergadering van het presidium is openbaar. U kunt de agenda's en verslagen van het presidium inzien.

Het presidium is ook belast met de voorbereiding van andere werkzaamheden van de raad en is aanspreekpunt voor en eerste opdrachtgever van de griffier ten aanzien van de organisatie en werkzaamheden van de griffie.