Algemeen

Het welstand- en monumentenbeleid en het toezicht daarop maakt deel uit van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de gemeente Tiel. Daarom is er een stadsbouwmeester en een monumentencommissie aangesteld. Zowel de stadsbouwmeester als de monumentencommissie bekleden een onafhankelijke positie, van waaruit ze burgemeester en wethouders van Tiel adviseren over de taken met betrekking tot de welstand en de monumentale aspecten van bouwwerken.

In de gevallen waarin kunstwerken in de openbare ruimte worden geplaatst, heeft de stadsbouwmeester daar uiteraard een stem in. In die gevallen laat zij zich voor de artistieke kwaliteit van het kunstwerk adviseren door de Kunst Adviescommissie Rivierenland.

Als u een plan hebt om te gaan bouwen of verbouwen, kunt u daarmee naar het omgevingsloket in het stadhuis. Daar wordt eerst getoetst of het plan past in de bestemming die ter plaatse geldt. Als dat zo is, wordt het plan voorgelegd aan de stadsbouwmeester. U kunt aangeven of u een gesprek wilt, maar het kan ook zijn dat de stadsbouwmeester zelf aanleiding ziet om u uit te nodigen. In beide gevallen wordt er een afspraak met u gepland. In dit stadium zijn er aan het advies van de stadsbouwmeester nog geen kosten verbonden.De stadsbouwmeester houdt tweewekelijks een spreekuur, waar de plannen worden besproken, De gemeente hoopt hiermee welstand toegankelijker te maken. Om tegemoet te komen aan mensen die overdag vanwege andere bezigheden geen tijd hebben om naar het gemeentehuis te komen, wordt dit spreekuur voortgezet in de avonduren Het spreekuur is gepland op alle donderdagen in de oneven weken.

Vergadering

Als de aanvraag in welstandstechnische zin vragen oproept, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een gesprek met de stadsbouwmeester. Ook voor het wijzigen van een monument wordt de aanvrager uitgenodigd voor een gesprek met de monumentencommissie.

Agenda

De agenda is vanaf de maandag voor de vergadering te raadplegen op deze site en bij het Omgevingsloket.

Nadere informatie

Als u vragen hebt of als u een aanvraag wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.