Aanleggen uitrit/parkeerterrein, Culemborgse Grintweg 2B Tiel

Dit item is verlopen op 06-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-10-2017

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Aanleggen uitrit/parkeerterrein (uitweg en afwijken bestemmingsplan), Culemborgse Grintweg 2B, Tiel (ontvangstdatum 18-10-2017).

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.