Aanleggen wadi en verwijderen bebosd gebied, Latensteinse Rondweg 0 Tiel

Dit item is verlopen op 09-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Aanleggen wadi en verwijderen bebosd gebied nabij Amsterdam Rijnkanaal (aanleggen en kappen), Latensteinse Rondweg 0 ( ontvangstdatum 21-6-2017).

Publicatiedatum: 28-06-2017

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.