Aanpassen drivelane, Bergakker 11 Kapel Avezaath

Dit item is verlopen op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-08-2018

Melding activiteitenbesluit:

Bergakker 11, Kapel Avezaath, voor het aanpassen van de drivelane (18-07-2018)

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl