Aanpassen gevel en kozijnen, Markt 11 Tiel

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-01-2019

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Aanpassen gevel en kozijnen (bouwen), Markt 11 Tiel (ontvangstdatum 24-12-2018).

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.