Aanpassen kozijnen en plaatsen dakkapel, Bommelweg 18 Wadenoijen

Dit item is verlopen op 07-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-09-2018

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Aanpassen kozijnen en plaatsen dakkapel (bouwen), Bommelweg 18 Wadenoijen (ontvangstdatum 20-9-2018).

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.