Aanpassing SEH, President Kennedylaan 1, Tiel

Dit item is verlopen op 28-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-02-2018

President Kennedylaan 1 (bouwen en gebruiksmelding), gevelaanpassing Spoed Eisende Hulp en melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 2-2-2018)

Aangevraagde omgevingsvergunning: President Kennedylaan 1 (bouwen en gebruiksmelding), gevelaanpassing Spoed Eisende Hulp en melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 2-2-2018)

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.