Aanwijzing toezichthouder Wet kinderopvang

Dit item is verlopen op 11-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maakt bekend dat zij in haar vergadering van 9 mei 2018 heeft besloten:

Met terugwerkende kracht de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD-Gelderland-Zuid per 1 januari 2018 aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 lid 2 van de Wet kinderopvang, en

de Directeur Publieke Gezondheid toe te staan om in haar plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang, en

eerdere besluiten met betrekking tot aanwijzing van de GGD en/of andere functionarissen van de GGD en/of Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid als toezichthouder inzake kinderopvang en/of peuterspeelzalen per 1 januari 2018 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking. U kunt dit besluit inzien.