Afmelden milieurelevante activiteit, Lingewei 2 Tiel

Dit item is verlopen op 23-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-04-2018

Geaccepteerde melding op grond van het activiteitenbesluit:

Itho Daalderop, voor het afmelden van een milieurelevante activiteit (vloeistofdichte vloer) (04-04-2018).

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl