Beleidsregels aanwijzing deelautoplaatsen

Dit item is verlopen op 13-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorengenoemde beleidsregels vastgesteld voor het reserveren van parkeerplaatsen voor deelauto’s in de gemeente Tiel.

In deze beleidsregels worden kaders en randvoorwaarden gesteld voor de objectieve beoordeling van aanvragen voor het reserveren van deelautoplaatsen en de realisatie van de deelautoplaatsen. Ook wordt het parkeren van deelauto’s in vergunninggebieden mogelijk gemaakt.

De beleidsregels treden de dag na deze bekendmaking in Tiel Actueel in werking. U kunt de beleidsregels aanwijzing deelautoplaatsen downloaden.

Voor de inrichting en realisatie van parkeerplaatsen voor deelauto’s heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besloten tot:

  • wijziging van het Aanwijzingsbesluit parkeren 2017-1, zodat in vergunningsgebieden per vergunningsgebied maximaal 4 parkeervergunningen worden verleend (collegebesluit 13-3-2018).
  • wijziging van de Parkeerverordening 2017-1, zodat aan aanbieders van deelauto’s parkeervergunningen kunnen worden verleend (raadsbesluit 18-04-2018).

Deze besluiten zijn bekendgemaakt door middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Tiel. De bekendmakingen zijn terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl (onder 'gemeenteblad').

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.