Beleidsregels bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet

Dit item is verlopen op 02-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-11-2018

De burgemeester heeft op 6 november 2018 de beleidsregels bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de in december 2015 vastgestelde beleidsregels. De beleidsregels treden in werking op 1 december 2018.

In de beleidsregels staat hoe de burgemeester omgaat met zijn bevoegdheden ter handhaving van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet. Deze bevoegdheid ontleent hij aan artikel 13b van de Opiumwet. De beleidsregels liggen ter inzage. U kunt de beleidsregels downloaden via website www.tiel.nl

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.