Beleidsregels reparatieservice witgoed

Dit item is verlopen op 04-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2018 de beleidsregels witgoed vastgesteld als aanvulling op het Woonpakket voor minima. Het beroep op bijzondere bijstand voor witgoed, komt vaak voort uit het feit dat het huidige apparaat kapot is. Dat betekent niet altijd dat het apparaat vervangen moet worden. Vaak kan een reparatie de levensduur verlengen. Voordat er een renteloze lening wordt verstrekt, wordt eerst beoordeeld of reparatie mogelijk is. Op deze manier wordt ook direct de noodzaak tot vervanging vastgesteld, als reparatie niet zinvol blijkt. In de beleidsregels is opgenomen onder welke voorwaarden er bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor de kosten van reparatie van witgoed. 


De stukken liggen vanaf donderdag 24 mei 2018 ter inzage, u kunt de beleidsregels ook downloaden (pdf, 401 kB)

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.