Beperkte milieutoets, Panovenweg 15 Tiel

Dit item is verlopen op 13-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-05-2018

Besluit verlenen omgevingsvergunning beperkte milieutoets:

De ingediende aanmeldnotitie MER voor  de Panovenweg 15 is ontvangen en afgehandeld (18-04-2018).
 

Tegen dit besluit is het indienen van een bezwaar mogelijk.