Besluitvorming dijkversterking Varik-Heesselt

Dit item is verlopen op 25-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-03-2018

Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen, mede namens het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, het Dagelijks Bestuur van waterschap Rivierenland en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Neerijnen en Tiel, het voorlopige voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden ter visie voor een ieder. Het voorlopig voorkeurs alternatief ligt ter inzage van 15 maart tot en met 26 april .

Inzage en reactie

Een ieder heeft gelegenheid om tijdens de termijn dat de stukken ter inzage liggen een reactie over het Verkenningenrapport met bijbehorende bijlagen te sturen naar de provincie Gelderland. Het Verkenningenrapport met bijbehorende bijlagen ligt ter visie bij:

  • Provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a te Arnhem.
  • Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel
  • Gemeente Tiel, Achterweg 2 te Tiel
  • Gemeente Neerijnen, Pallandtweg 11 te Neerijnen
  • Atelier Varik, Keizerstraat 4 te Varik