Bezwaren- en klachtencommissie: dinsdag 20 juni (Ernstezaal)

Dit item is verlopen op 26-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De volledige agenda vindt u op www.tiel.nl. De stukken liggen vanaf 14 tot 20 juni 2017 ter inzage voor belanghebbenden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het secretariaat van de bezwarencommissie via telefoon: (0344) 637 286. 

Publicatiedatum: 14-06-2017

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.