Bezwarencommissie 27 maart 2018

Dit item is verlopen op 25-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-03-2018

Bezwarencommissie: dinsdag 27 maart (Van Kesselzaal, Ambtmanstraat 13)

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. De stukken liggen vanaf 13 maart 2018 ter inzage voor belanghebbenden. De stukken kunnen worden ingezien bij Afdeling Algemene Juridische Zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de bezwarencommissie via doorkiesnummer (0344) 637 209.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.