Bezwarencommissie dinsdag 21 november 2017

Dit item is verlopen op 20-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-11-2017

Van Kesselzaal, ingang: Ambtmanstraat 13

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. De volledige agenda vindt u op www.tiel.nl. De stukken liggen vanaf  9 november tot 21 november ter inzage voor belanghebbenden. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt bij het secretariaat van de bezwarencommissie via het telefoonnummer (0344) 637 209.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.