Bezwarencommissie dinsdag 23-10-2018

Dit item is verlopen op 28-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-10-2018

(Van Kesselzaal, ingang: Ambtmanstraat 13)

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. De volledige agenda vindt u op www.tiel.nl. De stukken liggen vanaf 15 oktober tot 23 oktober 2018 ter inzage voor belanghebbenden.

De stukken kunnen worden ingezien bij het team BWB-JZ. Belanghebbenden kunnen hiervoor een afspraak maken met mevrouw Ter Horst via (0344) 63 75 12.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.