Bouwen club- en jurygebouw, Schaarsdijkweg 9, Tiel

Dit item is verlopen op 10-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

aangevraagde omgevingsvergunning: Schaarsdijkweg 9 (bouwen), bouwen club- en jurygebouwen (ontvangstdatum 23-5-2017)

De publicatie van een aangevraagde omgevingsvergunning heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.

Einde bezwaartermijn: 12-07-2017
Publicatiedatum: 31-05-2017

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.