Brandveiliggebruik kindercentrum, Hoveniersweg 27, Tiel

Dit item is verlopen op 10-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoveniersweg 27 (gebruiksvergunning), brandveilig gebruik kindercentrum (ontvangstdatum 22-5-2017)

Einde bezwaartermijn: 12-07-2017
Publicatiedatum: 31-05-2017

Aardbeivlinder, Bruine Eikenpage, Iepenpage, Groot Koolwitje (bouwen en uitweg), bouwen 26 woningen en aanleggen nieuwe in- of uitrit (23-5-2017)

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.