Burgerinitiatief Reuchlinlaan natuur

Dit item is verlopen op 18-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-03-2018

De raad van de gemeente Tiel heeft in zijn vergadering van 21 februari besloten het burgerinitiatiefvoorstel tot wijziging van de bestemming van perceel Jhr. Reuchlinlaan sectie D, nr. 6612, ontvangen d.d. 11 januari 2018 tot invulling ‘natuur’ en indien mogelijk aanwijzing beschermd stadsgezicht, aan te houden hangende het locatie onderzoek Anders wonen (woonunits onderste trede woonladder) en de uitkomst daarvan. De raad heeft tevens besloten de aanwijzing als beschermd stadsgezicht buiten behandeling te laten.

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift bij de gemeenteraad van Tiel indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u:

  • uw naam en adres (inclusief postcode);
  • de datum;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • het kenmerk van het besluit.
  • Vergeet niet uw handtekening op het bezwaarschrift te zetten.