Commissie Beleidscyclus 6 november 2018

Dit item is verlopen op 12-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-10-2018

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de pagina op www.tiel.nl

Agendapunten:

  • Programmabegroting 2019-2022 en 2e Voortgangsrapportage 2018;
  • Lokale heffingen;
  • 1e Begrotingswijziging BSR 2018;
  • Sluiting.

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies kunt u via internet live volgen of later terugkijken als videoverslag. Kijk hiervoor op http://raad.tiel.nl

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.