Commissie Beleidscyclus donderdag 26 oktober 2017

Dit item is verlopen op 06-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-10-2017

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl (onderdeel: Organisatie en bestuur).

Commissie Beleidscyclus: donderdag 26 oktober

Agendapunten:

  • Rapport Rekenkamercommissie Subsidiebeleid;
  • 2e Voortgangsrapportage en Programmabegroting;
  • Lokale heffingen 2018;
  • Sluiting.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.