Commissie Bestuur donderdag 17 mei 2018

Dit item is verlopen op 20-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-05-2018

Agendapunten:

  • Uitvoeringsplan wijkregisseurs 2018;
  • Zienswijze raad jaarstukken 2017,
  • de resultaatbestemming 2017 en Programmabegroting 2019 Omgevingsdienst Rivierenland;  
  • Zienswijze Jaarstukken 2017 Regio Rivierenland;
  • Zienswijze Begroting 2019 Regio Rivierenland;
  • Zienswijze op de jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ;
  • Zienswijze jaarstukken 2017 AVRI;
  • Zienswijze begroting 2019 AVRI;
  • Sluiting.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl (onderdeel: Organisatie en bestuur). Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken via www.tiel.nl/raad

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.