Commissie Bestuur: Donderdag 6 juli 2017

Dit item is verlopen op 16-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven).

Commissie Bestuur: Donderdag 6 juli

Agendapunten:

  • Regionale startnotitie Kennisnetwerk Leefbaarheid Rivierenland
  • Voortgangsrapportage SWP en FluviaTiel
  • Dierenwelzijn
  • Veiligheidsmonitor, de stand van zaken m.b.t. het uitvoeringsplan veiligheid en de actuele cijfers/AD misdaadmeter
  • Verkeerssituatie Westluidensestraat
  • Treasurystatuut en treasuryhandboek.

De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl

Publicatiedatum: 05-07-2017

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.