Commissie Bestuur woensdag 11 april 2018

Dit item is verlopen op 16-05-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-04-2018

Agendapunten:

  • Zienswijze 1e begrotingswijziging BWB;
  • Harmonisatieprogramma IM ICT; 
  • Afvalstoffenverordening AVRI;
  • Informatienota voortgangsrapportage BWB 2017;
  • Informatienota kadernota AVRI 2019;
  • Sluiting.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl (onderdeel: Organisatie en bestuur). Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken via www.tiel.nl/raad.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.