Commissie Samenleving woensdag 15 november 2017

Dit item is verlopen op 20-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-11-2017

Agendapunten:

  • Start aanbestedingsprocedure nieuwbouw zwembad;
  • Actualisatie sport- en beweegbeleid;
  • Actualisatie onderwijsachterstandenbeleid gemeente Tiel;
  • Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020;
  • Begrotingswijziging 2018 GGD;
  • Mail M. Valk inzake te lange wachttijden WMO bij aanvraag scootmobiel;
  • Sluiting.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.