Commissie Samenleving: woensdag 6 juni, 19.00 uur

Dit item is verlopen op 11-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-05-2018

Let op: aanvang 19.00 uur

Agendapunten:

  • Overeenkomst Kredietbank Nederland;
  • Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis GGD GZ;
  • Zienswijze Concept Programmabegroting 2019 GGD Gelderland Zuid;
  • Zienswijze Jaarrekening 2017 GGD Gelderland Zuid;
  • Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2017;
  • Zienswijze concept begroting GR Werkzaak 2019 – zienswijze gemeenteraad Tiel;
  • Ophoging investeringsbudget voor IKC Passewaaij;
  • Subsidie zorginfrastructuurregeling 2018;
  • Sluiting.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl . Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken via www.tiel.nl/raad

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.