Commissie Samenleving woensdag 7 februari 2018

Dit item is verlopen op 14-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-01-2018

Agendapunten:

  • Toegang sociaal domein;
  • Informatienota regionale samenwerking Wmo en Jeugdhulp;
  • 10a. Informatienota regionale samenwerking Wmo en Jeugdhulp
  • 10b. Adviesnota Doorontwikkeling Regionaal Programma Wmo Jeugd
  • Informatienota betreffende de Managementrapportage GGD t/m juni 2017;
  • Lokale Omroep;
  • Sluiting openbare vergadering;
  • Opening besloten vergadering;
  • Sluiting besloten vergadering.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl (onderdeel: Organisatie en bestuur). Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken via www.tiel.nl/raad.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.