Commissie Samenleving woensdag 7 maart 2018

Dit item is verlopen op 11-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-02-2018

Agendapunten:

  • Verordening Leerlingenvervoer;
  • Convenant Uitvoering bibliotheekwerk Rivierenland;
  • Stand van zaken (ver)nieuwbouw Lingecollege;
  • Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid;
  • Sluiting openbare vergadering;
  • Opening besloten vergadering;
  • Sluiting besloten vergadering.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl  Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken via www.tiel.nl/raad.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.