Commissie Samenleving woensdag 9 mei 2018

Dit item is verlopen op 13-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-05-2018

Agendapunten:

  • Concept jaarrekening 2017 GR Werkzaak - zienswijze gemeenteraad Tiel;
  • Jaarrekening 2017 Regionaal Archief Rivierenland (RAR);
  • Begroting 2019 Regionaal Archief Rivierenland (RAR);
  • Verordening Jeugdhulp gemeente Tiel 2018;
  • Informatienota sociaal domein 4e kwartaal;
  • Sluiting.

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op www.tiel.nl (onderdeel: Organisatie en bestuur). Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken via www.tiel.nl/raad

Alle (commissie)vergaderingen worden gehouden in de raadzaal (ingang: Ambtmanstraat 13) en beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven). De vaste agendapunten staan niet genoemd, de volledige agenda's en bijbehorende stukken vindt u op de website. Deze vergaderingen zijn ook live te volgen en later per onderwerp en/of geheel terug te kijken.