Concept evenementenkalender april 2019-april 2020

Dit item is verlopen op 23-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-12-2018

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat de evenementencommissie de concept-evenementenkalender heeft opgesteld aan de hand van de door organisatoren ingediende aanmeldingen. Voordat de evenementenkalender definitief wordt vastgesteld krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Hinderscore

De gemeente Tiel maakt gebruik van een hinderscore in het evenementenbeleid. De hinderscore is een instrument waarmee de overlast van evenementen wordt gekwantificeerd door op grond van hinderfactoren verschillende evenementen te typeren en van punten te voorzien. De concept-evenementenkalender 2019-2020 is gescoord aan de hand van de hinderscore. Met deze concept-evenementenkalender bestaat er geen overschrijding van de totale hinderscore voor de hele gemeente. Wel is er een overschrijding ten aanzien van de evenementenlocatie ''overige terreinen centrum''. Deze overschrijding blijft niet binnen de toegestane marge van circa 10% die is opgenomen in de Evenementennota. De overschrijding wordt veroorzaakt door het grote aantal evenementen dat jaarlijks op wisselende locaties rondom het centrum wordt georganiseerd. Het college is van plan om deze overschrijding te accepteren.

Ter inzage

De concept evenementenkalender ligt vanaf 15 december 2018 tot en met 12 januari 2019 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2, Tiel. Voor nadere toelichting op de concept-evenementenkalender kunt u, na telefonische afspraak, op werkdagen van 10.00 uur -12.30 uur terecht bij het omgevingsloket (tel: 0344 63 71 67). Bij voorkeur ontvangt het omgevingsloket vragen per e-mail (omgevingsloket@tiel.nl). De kalender is ook te raadplegen op de pagina op www.tiel.nl

Reacties

U kunt tot en met 12 januari 2019 uw eventuele reacties op de concept-evenementenkalender naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Uw zienswijze moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH  Tiel. Wilt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken dan moet u contact opnemen met de evenementenco√∂rdinator via telefoonnummer (0344) 63 72 53. Van het gesprek wordt dan een verslag gemaakt.