Definitieve vaststelling evenementenkalender

Dit item is verlopen op 11-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-02-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 februari 2018 de evenementenkalender 2018-2019 hebben vastgesteld. Deze kalender is verplicht voor alle categorie B en categorie C evenementen (dit zijn evenementen waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu) in de periode van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Compleet overzicht

Met betrekking tot categorie A evenementen (dit zijn evenementen waarbij niet verwacht wordt dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu) is het niet nodig om deze aanvragen volgens de jaarplanning (evenementenkalender) te behandelen. In verband met de link die er is met de hinderscore en voor een zo compleet mogelijk overzicht zijn ze toch opgenomen.

U kunt de Evenementenkalender 2018-2019 (pdf, 453 kB) en de daarbij behorende Hinderscore (pdf, 138 kB) downloaden.

Zienswijze en wijziging

Tegen de concept-evenementenkalender - die ter inzage heeft gelegen van 15 december 2017 tot en met 12 januari 2018, zijn geen zienswijzen ingediend. Aan het eind van de ter inzagetermijn heeft de Stichting Wielerpromotie Rivierenland te kennen gegeven dat zij afziet van de organisatie van de Profronde Tiel. Ook heeft zij aangegeven dat de start- en finishlocatie van de Flipjes toertocht in 2018 bij Hotel Van der Valk is en niet meer bij Sportplaza. Deze wijzigingen zijn alsnog verwerkt op de kalender.

Geen bezwaar mogelijk

Op verzoek kan het besluit en de evenementenkalender worden toegezonden. Met het vaststellen van de kalender worden (nog) geen rechtsgevolgen beoogd. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk wanneer de evenementenvergunning wordt verleend.