Gebruik flessenbatterij en opslag gasflessen, Voor de Kijkuit 1 Tiel

Dit item is verlopen op 10-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-08-2018

Melding activiteitenbesluit

Voor de Kijkuit 1, voor het gebruik van een flessenbatterij en de opslag van gasflessen (23-8-2018).
 

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl