Gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaats. Hoveniersweg 102 Tiel

Dit item is verlopen op 31-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-09-2018

Gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij hebben besloten om in de directe nabijheid van het perceel Hoveniersweg 102 één parkeerplaats ­te reser­veren voor het voertuig waar­mee de gehandicapte persoon die in de omgeving woont zich vervoert.

Dit besluit en de daarop betrek­king hebben­de gegevens met ingang van heden gedurende zes weken tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage ligt.