Geslotenverklaring woning

Dit item is verlopen op 22-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-10-2017

In verband met ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester besloten de woning aan de Oude Medelsestraat 60 voor de duur van één maand gesloten te verklaren. Dit besluit is via aanplakking op 5 oktober 2017 bekend gemaakt.