Gevel wijziging, plaatsen verdiepingsvloer en in-uitrit aanleggen, Morsestraat 17 Tiel

Dit item is verlopen op 07-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Gevel wijziging, plaatsen verdiepingsvloer en in-uitrit aanleggen (bouwen, uitweg), Morsestraat 17 Tiel (ontvangstdatum 13-12-2018).

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.