Intrekken reglement interne bezwarencommissie

Dit item is verlopen op 01-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-06-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juni 2018 besloten om de interne bezwarencommissie op te heffen. Het Reglement van de interne bezwarencommissie is ingetrokken. Bij de bezwaarschriften op het gebied van sociale zaken (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet op de schuldhulpverlening) wordt nu ambtelijk horen toegepast. Het college heeft de adviseurs van het team P&O/AJZ van de BWB en Team K&C van Tiel gemandateerd om betrokkenen te horen en een besluit te nemen op het bezwaar.

Het hiervoor genoemde besluit is bekendgemaakt door middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Tiel. Het besluit treedt daags na de bekendmaking in werking. De bekendmaking is terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl  en www.overheid.nl  (onder 'gemeenteblad').

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.