Kappen bomen, Esdoornstraat C6796 Tiel

Dit item is verlopen op 16-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-12-2018

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Kappen bomen (kappen), Esdoornstraat C6796 Tiel (ontvangstdatum 26-11-2018).

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.