Kappen bomen, Nieuwe Tielseweg M956 Westlede Tiel

Dit item is verlopen op 09-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-11-2018

Aangevraagde omgevingsvergunning:

Kappen bomen (kappen), Nieuwe Tielseweg M956 Westlede Tiel (ontvangstdatum 16-11-2018).

Stukken inzien

Voor het inzien van aangevraagde- en verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, email: omgevingsloket@tiel.nl

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde omgevingsvergunning kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.