Nadere regels speelautomatenhallen

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-01-2019

Het college heeft op 18 december 2018 besloten om de Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel vast te stellen. Deze nadere regels zijn in die zin aangepast dat een Verklaring Omtrent het Gedrag niet meer dan 12 maanden oud mag zijn.

De vorengenoemde regelgeving is bekendgemaakt door middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Tiel. De bekendmakingen zijn terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl  en www.overheid.nl  (onder 'gemeenteblad').

De stukken liggen vanaf donderdag 10 januari 2019 ter inzage.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.