Nota minimabeleid 2018

Dit item is verlopen op 07-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2017

Het college heeft op 21 november 2017 op grond van de Participatiewet besloten om de ‘Nota minimabeleid 2018’ vast te stellen. De nota minimabeleid 2018 treedt vanaf 1 januari 2018 in werking. Met de invoering van de nota minimabeleid 2018 komen de regelingen ‘restpakket, pc-regeling en de witgoedregeling’ te vervallen.

Het minimabeleid bevat vier pakketten voor inwoners met een laag inkomen. Ieder pakket heeft een specifiek doel. De herkenbaarheid van de pakketten draagt er aan bij dat inwoners die het nodig hebben beter worden bereikt. De pakketten zijn gericht op het tegengaan van armoede, het bevorderen van de participatie van kinderen, de zelfredzaamheid van de inwoners en de preventie van schulden.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.