Onherroepelijke wijzigingsplannen Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij

Dit item is verlopen op 21-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-01-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in haar vergadering van 2 oktober 2017 de wijzigingsplannen 'Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 1’ en Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 2' vastgesteld. De plannen maken de realisatie van twee buitenplaatsen tussen de Dr. J.M. Den Uyllaan en de Passewaaijse Hogeweg mogelijk met in totaal 7 woningen van allure, inclusief de aanleg van een omliggend landschapspark met bosschages, lanen, open ruimten en waterpartijen. Het landschapspark zal, op daartoe bestemde wegen en paden, openbaar toegankelijk zijn.

Het besluit van het college heeft vanaf donderdag 12 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen dit vaststellingsbesluit is één beroep ingesteld bij de Afdeling be­stuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is ingetrokken. De wijzigingsplannen zijn nu onherroepelijk.

Ter inzage

De wijzigingsplannen liggen ter inzage bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast zijn de plannen te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00016-va01 en www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00017-va01.

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag ook van 18.00 - 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl